Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne strani »www.andor.si« so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Spletna stran »www.andor.si« je informacijski sistem, namenjen predstavitvi storitev uporabnikom. Upravlja jo Andor d.o.o., Vinogradniška pot 9, 6280 Ankaran, v nadaljevanju ponudnik.

Uporabnik je oseba, ki dostopa do spletne strani »www.andor.si«, v nadaljevanju uporabnik.

Z obiskom spletne strani in oddajo spletnega obrazca obiskovalec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani »www.andor.si« ter se z njimi v celoti strinja.

PODATKI O PONUDNIKU

Andor d.o.o.
Vinogradniška pot 9 
6280 Ankaran
DŠ: SI 80505686 
Matična številka: 5365171000 
DDV zavezanec: DA

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku zagotovil naslednje informacije:

  • Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja)
  • Kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-mail, telefon)
  • Bistvene značilnosti storitev

CENA

Ponudnik ponuja svoje storitve po cenah, ki so navedene ob storitvah na spletni strani, so jasno in nedvoumno prikazane.

Navedene cene so v evrih in vključujejo DDV.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. 

VARNOST SPLETNE STRANI

Ponudnik zagotavlja ustrezna tehnološka sredstva in varnostno-zaščitne sisteme, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo ali zlorabo podatkov.

VAROVANJE PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ti bodo uporabljeni izključno za vodenje ponudb in ostalo potrebno dokumentacijo. Uporabnik podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

Za posredovane osebne podatke uporabnika velja politika varstva osebnih podatkov, ki je objavljena na spletni strani »www.andor.si«.

KONČNE DOLOČBE

Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik si bo prizadeval, da bo morebitne spore z uporabnikom rešil na miren način, če pa to ne bo mogoče, je za spore med ponudnikom in uporabnikom določena pristojnost sodišč v Republiki Sloveniji.

Za pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom velja pravo Republike Slovenije, predvsem določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Obligacijskega zakonika (OZ).

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev kadarkoli oziroma brez predhodnega obvestila. Sprememba splošnih pogojev velja z dnevom objave na spletni strani »www.andor.si«.

Objavljeno dne 30. 9. 2022