ANDOR CLUB

Na recepciji salona pridobite brezplačno kartico Andor Club s katero zbirate točke in koristite ugodnosti:

TOČKE

UGODNOST

20

BINGO kartica

250

Meni v restavraciji 12-15€
500 Ticket (6€/8€/9€/12€)*
1.000 A la carte kosilo/večerja 50€

2.000

Toaletna voda Versace 50ml

2.100

Toaletna voda Moschino 50ml

2.200

-50% nočitev

2.400

30€ OMV Tank

3.600

Toaletna voda Lacoste moški ali Moschino/Versace 100ml

3.700

50€ OMV Tank

3.800

Brezplačna nočitev

8.800

Letna vinjeta
12.000 Brezplačna nočitev v suiti

*na podlagi bonitete gosta se višina cash back-a spreminja kakor navedeno v spodnji tabeli.

BONITETA

VREDNOST CASH BACKA ZA 500 TOČK

BONUS

6€ V PROMOCIJSKIH LISTIČIH

SILVER

8€ V PROMOCIJSKIH LISTIČIH

GOLD

9€ V PROMOCIJSKIH LISTIČIH

BLACK

12€ V PROMOCIJSKIH LISTIČIH

Cash back se izdaja v ne unovčljivih promocijskih lističih za igro na igralnih avtomatih.

pretium inceptos cras

SPLOŠNI POGOJI ČLANSTVA IN POSLOVANJA ANDOR CLUBA

 

1

Splošno

Andor club je program zvestobe, v katerem uporabniki storitev družbe Andor d.o.o. v nadaljevanju: »član/-i«), skladno z določili teh splošnih pogojev, pridobivajo točke, ki jih lahko zamenjajo za različne ugodnosti, pridobivajo ugodnosti z igro na igralnih avtomatih in elektronskih ruletah (v nadaljevanju: »ugodnosti na igralnih avtomatih in elektronskih ruletah«), ugodnosti ob sodelovanju pri vsakokrat veljavnih promocijah upravljavca in druge ugodnosti na podlagi uporabe klubske kartice (v nadaljevanju: »druge ugodnosti«) ter jih koristijo. Upravljavec Andor cluba je družba Andor d.o.o. Vinogradniška pot 9, 6280 Ankaran, matična številka:
5365171000 (v nadaljevanju: »upravljavec«). Andor club ima svoje spletno mesto na naslovu: »https://www.andor.si/si/casino/andor-club/« na katerem lahko član preveri seznam ugodnosti, ki jih članu prinaša posamezna klubska kartica, seznam ugodnosti, ki jih član lahko koristi glede na zbrano število točk, ipd. Pogodbeni partnerji upravljavca, ki so člani programa s svojimi poslovnimi enotami, so navedeni na spletni strani ter v splošnih pogojih poslovanja (spodaj).

2

Članstvo

Pogoj za sodelovanje v programu zvestobe Andor club je članstvo v Andor clubu. V Andor club se lahko včlani vsaka fizična oseba, ki kumulativno izpolnjuje naslednje pogoje:

- je dopolnila 18 let;

- ni zaposlena pri upravljavcu;

- nima samoprepovedi udeležbe pri igrah na srečo, izdane na podlagi Zakona o igrah na srečo, UL.RS. št.27/1995 s spremembami (v nadaljevanju: »Zakon o igrah na srečo«) in/ali nima aktualne globalne prepovedi vstopa v igralni salon upravljavca;

 - je v celoti ter pravilno izpolnila in podpisala včlanitveni obrazec. Včlanitev poteka ob osebni prisotnosti gosta v igralnem salonu na recepciji. Gost s pomočjo zaposlenega osebja izpolni pristopno izjavo. S podpisom pristopne izjave gost jamči za pravilnost podatkov. Član ob včlanitvi v Andor club prejme kartico Andor club (v nadaljevanju: »klubska kartica«), ki jo lahko uporablja skladno s temi Splošnimi pogoji članstva in poslovanja Andor cluba (v nadaljevanju: »splošni pogoji«). Klubska kartica postane aktivna z včlanitvijo v Andor club. Članstvo v Andor clubu je prostovoljno in brezplačno. Vsak član ima pravico, da v skladu s temi splošnimi pogoji kadarkoli izstopi iz njega. Član poda podpisano pisno zahtevo za izstop iz Andr cluba osebno v igralnem salonu. Izjemoma lahko član pošlje pisno zahtevo za izstop iz Andor cluba po elektronski pošti na naslov: casino@andor.si. Pisna zahteva člana mora vsebovati jasno zahtevo po izčlanitvi iz Andor cluba in naslednje osebne podatke: ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča. Ne glede na način izčlanitve (osebno ali preko el. pošte), si upravljavec v tem primeru pridržuje pravico do identifikacije člana.

3

Klubski nivoji Andor cluba

 Andor club je sestavljen iz štirih nivojev klubskih kartic:

- bonus klubska kartica (črno-modre barve)

- silver klubska kartica (črno-srebrne barve)

- gold klubska kartica (črno-zlate barve)

-black klubska kartica (črna mat kartica z ogledalnim srebrnim tiskom)

Seznam ugodnosti, ki jih prinaša posamezna klubska kartica in ostale splošne informacije o klubu so na voljo na spletni strani »https://www.andor.si/si/casino/andor-club/«.

Član prehaja med posameznimi nivoji klubskih kartic ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- bonus klubska kartica (pridobi jo ob včlanitvi v Andor club)

- silver klubska kartica (ima vsaj 2 obiska, 4.000-14.999 letnih točk, drugi faktorji ocene igre po mnenju vodstva in marketinga igralnega salona)

- gold klubska kartica (ima vsaj 2 obiska, 15.000-39.999 letnih točk, drugi faktorji ocene igre po mnenju vodstva in marketinga igralnega salona)

- black klubska kartica (ima izjemno dobro oceno igre po mnenju vodstva in marketinga igralnega salona – upoštevajo se povprečna stava, čas igre, pridobljene točke na obisk, povprečna vsota odhodka ali prihodka na obisk oziroma pridobljenih vsaj 40.000 letnih točk)

Napredovanje člana na višji nivo klubske kartice izvede upravljavec najkasneje v roku 60 dni od izpolnitve pogoja oz. na podlagi zahteve člana in preverbe izpolnjenih pogojev takoj ob izpolnitvi navedenega pogoja. Nazadovanje člana oz. preverjanje ohranjanja nivoja klubske kartice se izvaja dvakrat letno in učinkuje takoj. Obdobje pridobivanja točk, ki se upošteva za prehode med različnimi nivoji klubskih kartic, je eno leto (12 mesecev).

4

Pridobivanje in koriščenje točk, ugodnosti na igralnih avtomatih in elektronskih ruletah ter druge ugodnosti

Poslovanje s klubsko kartico omogoča avtomatsko sodelovanje v klubskih nivojih Andor cluba, kot jih določa upravljavec. Član pridobiva točke, ugodnosti na igralnih avtomatih in elektronskih ruletah in druge ugodnosti klubske kartice v poslovni enoti Casino Andor ter pri pogodbenih partnerjih. Koriščenje pridobljenih točk, ugodnosti je mogoče ob predložitvi klubske kartice. Koriščenje ugodnosti znotraj družbe Andor d.o.o. pa je mogoče ob predložitvi klubske kartice in veljavnega osebnega dokumenta. Član pridobiva točke in ugodnosti v igralnem salonu na naslednji način:

- na igralnih avtomatih: za vsakih odigranih 5 € prejme 1 točko;

- na elektronskih ruletah: za vsakih odigranih 10 € prejme 1 točko;

- v okviru promocijskih aktivnostih, ki v svojih pravilnikih navajajo sistem nagrajevanja

Informacije o konkretnih ugodnostih, ki pripadajo posameznemu gostu glede na njegovo stanje točk, le-ta lahko pridobi pri zaposlenih v salonu.

Pridobljenih točk in drugih ugodnosti ni mogoče zamenjati za gotovino.

Pridobljene točke, ugodnosti je mogoče koristiti oziroma unovčiti zgolj za popuste in ugodnosti, ki jih upravljavec ponuja članu v trenutku, ko jih ta želi unovčiti.

Upravljavec ne prevzema nobenih stroškov, ki bi morebiti nastali zaradi nekoriščenja točk in/ali drugih ugodnosti.

Član lahko veljavno pridobiva točke in druge ugodnosti na naslednji način:

- na igralnih avtomatih in elektronskih ruletah: s pravilno prislonjeno klubsko kartico na za to namenjen zaslon;

Upravljavec ne nosi odgovornosti za primere, ko je članu onemogočeno pridobivanje točk in drugih ugodnosti zaradi nepravilne uporabe klubske kartice ali zato, ker klubske kartice ni izročil zaposlenemu osebju upravljavca. V primeru tehničnih okvar je pridobivanje ali koriščenje točk, ugodnosti lahko začasno prekinjeno. Upravljavec si pridržuje pravico do enostranskih popravkov ali sprememb stanja pridobljenih točk, ugodnosti v primeru nedelovanja sistema, napake v sistemu ali poskusa goljufije gostov. Koriščenje pridobljenih točk, ugodnosti znižuje stanje le-teh. Član sam odloča, za kateri namen ali v čigavo korist porabi bonus točke. Bonus točke in druge ugodnosti veljajo oziroma se lahko koristijo še eno leto od zadnje zabeležene transakcije s klubsko kartico. Po poteku 1-letnega roka se bonus neporabljene točke brišejo. Član, ki ima samoprepoved udeležbe pri igrah na srečo, izdano na podlagi Zakona o igrah na srečo, ali globalno prepoved vstopa v igralni salon upravljavca, ne more v času samoprepovedi ali globalne prepovedi niti pridobivati niti koristiti točk in drugih ugodnosti. V času veljavne samoprepovedi oziroma globalne prepovedi se članu stanje pridobljenih in nekoriščenih točk, drugih ugodnosti, pridobljenih do trenutka izdane (samo)prepovedi ali globalne prepovedi, zamrzne, vendar največ za čas treh let. Po poteku omenjenega obdobja zamrznitve ima član možnost koriščenja predhodno zamrznjenih točk, ugodnosti v roku enega leta od odmrznitve dalje. Če član v omenjenem enoletnem obdobju nima transakcije s klubsko kartico, se mu pridobljene točke, ugodnosti klubske kartice brišejo v celoti. V primeru, da je bila članu izdana globalna prepoved v trajanju 4 leta ali več, ali da si je član v letu po odmrznitvi podal novo samoprepoved ali mu je bila izrečena nova globalna prepoved, kar mu preprečuje koriščenje odmrznjenih točk, ugodnosti se mu slednje brišejo v celoti. Član Andor cluba s podpisom pristopne izjave soglaša, da se mu v primeru neplačila storitev lahko ustrezno zmanjša dobroimetje točk in/ali drugih ugodnosti na kartici. Član lahko svoje trenutno stanje pridobljenih bonus točk in/ali drugih ugodnosti ter informacije, katere ugodnosti mu pripadajo glede na stanje njegovih točk preveri pri zaposlenih igralnega salona (samo stanje bonus točk).

5

Druge pomembne informacije za člane

Na prošnjo člana se lahko izda več klubskih kartic, ki so vezane na njegov račun. Izdaja dodatne klubske kartice je brezplačna. Članstvo v Andor clubu, klubska kartica, pridobljene točke, ugodnosti kartice niso prenosljive. Upravljavec si pridržuje pravico, da članu, ki poskusi zlorabiti klubsko kartico (npr. poskusi unovčiti ali unovči ugodnosti z uporabo klubske kartice, katere lastnik ni, prisloni klubsko kartico na igralno napravo, kjer igra drug gost, in s tem pridobiva njegove ugodnosti, ali kako drugače krši ta splošna pravila), izda prepoved vstopa v igralni salon, prepoved koriščenja pridobljenih točk in drugih ugodnosti ter mu prekine članstvo v Andor clubu. Upravljavec ne odgovarja v primerih izgube klubske kartice oz. za morebitne zlorabe klubske kartice in odtujene bone ugodnosti člana (bon ugodnosti je listina, ki dokazuje upravičenost koriščenja posamezne ugodnosti). Upravljavec preverja identiteto uporabnika klubske kartice zgolj ob neposrednem koriščenju točk in drugih ugodnosti ali ob izdaji bona ugodnosti. Če je klubska kartica članu odtujena ali so mu odtujeni boni ugodnosti, upravljavec ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti, izdanih na podlagi klubske kartice, s strani tretjih oseb. Ne glede na to, je član dolžan izgubo ali krajo klubske kartice nemudoma sporočiti upravljavcu na elektronski naslov casino@andor.si. Upravljavec najkasneje v roku 24 ur onemogoči uporabo izgubljene ali ukradene klubske kartice člana. Člani lahko vse dodatne informacije v zvezi z Andor clubom dobijo v poslovni enoti, kjer lahko člani pridobivajo in koristijo točke, pri gostiteljih, na recepciji igralnega salona, na spletni strani »https://www.andor.si/si/casino/andor-club/«, po elektronski pošti na naslovu casino@andor.si.

6

Prenehanje članstva

Članstvo v Andor clubu preneha:

- če član prekine članstvo Andor cluba, kar lahko stori kadar koli na podlagi pisnega zahtevka, ki ga poda upravljavcu ob obisku igralnega salona oz. po elektronski pošti;

- s smrtjo člana;

- če član zlorabi klubsko kartico ali krši Splošne pogoje članstva in poslovanja Andor cluba;

- če član krši hišni red igralnega salona upravljavca;

- če upravljavec ukine Andor club, kar lahko naredi kadar koli po lastni presoji. V primeru prenehanja članstva v Andor clubu na zahtevo člana in ukinitve Andor cluba s strani upravljavca član ne more več pridobivati ugodnosti, lahko pa koristi do takrat zbrane točke in druge ugodnosti, in sicer v roku šest mesecev od prenehanja članstva oz. ukinitve Andor cluba. Po poteku tega roka član ne more več uporabiti pridobljenih točk in drugih ugodnosti. V primeru, da ima član v času zahteve za prekinitev članstva ali ukinitve Andor cluba veljavno samoprepoved udeležbe pri igrah na srečo izdano na podlagi Zakona o igrah na srečo ali globalno prepoved vstopa v igralni salon upravljalca, in da slednja ne preneha ali ni preklicana v času šestih mesecev od prenehanja članstva ali ukinitve Andor cluba, se članu pridobljene točke in druge ugodnosti brišejo v celoti. V vseh drugih primerih prenehanja članstva iz prvega odstavka te točke se vse pridobljene in neporabljene točke in druge ugodnosti z dnem prenehanja članstva brišejo. Pridobljene in neporabljene točke in druge ugodnosti se brišejo tudi v primeru smrti člana in jih njegovi pravni nasledniki ne morejo koristiti.

7

Varstvo osebnih podatkov

Član poda soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov v procesu včlanjevanja, takrat se tudi v celoti seznani s politiko varovanja osebnih podatkov upravljavca. Skladno z določili pristopne izjave ima član tudi pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, in sicer s pisno komunikacijo (elektronski naslov casino@andor.si ali osebno na recepciji).

8

Reševanje sporov

Andor d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

9

Končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.andor.si/si/casino/andor-club/ in v igralnem salonu. Upravljavec članu na njegovo zahtevo kadar koli v času trajanja članstva v Andor clubu posreduje te splošne pogoje. Upravljavec si pridržuje pravico do spreminjanja teh Splošnih pogojev članstva in poslovanja Andor cluba. Člani bodo o vseh spremembah splošnih pogojev obveščeni na spletni strani in v igralnem salonu. Če član v petnajstih dneh od objave spremembe splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga le-ti zavezujejo. Z začetkom veljavnosti teh splošnih pogojev prenehajo veljati do zdaj veljavni splošni pogoji Andor cluba.  V primeru prevodov tega dokumenta v tuj jezik se v primeru spora med upravljavcem in članom uporabljajo splošni pogoji v slovenskem jeziku.

 

Ankaran, november 2022

Andor d.o.o.